Компанија

Osnivačima kompanije DIDOR, DI GIROLAMO Franco i DOR AZIO Vincenzo dugujemo ime naše firme.
Oni su još s početka ’60-tih godina pa sve do danas veoma aktivni i uspešni u oblasti konstrukcija i to konkretno u Torontu u Kanadi.

Godine 1990., u saradnji sa Caramanico Giuseppe i Digirolamo Rocco, osnivaju u Italiji fabriku za proizvodnju cilindričnih papirnih cevi za armirani beton.

DIDOR ITALIA
 

Na privatnom industrijskom prostoru površine 5000m, u pokrivenim halama površine 1500m i 400m, halama u kojima su smeštene kancelarije i trgovinski odsek, vodi se preduzeće Didor, šireći svoju delatnost i snabdevajući celokupno italijnsko tržište. Istovremeno, Didor izvozi i to sa velikim uspehom u veliki broj zemalja Evrope.

Godine 1995., započela je distribucija proizvoda i na teritoriji Grčke i Kipra u saradnji sa preduzećem ALFA HRISTOS EVANGELOPULOS D.O.O. Grčko tržište, svojim konstantnim razvojem, velikim interesovanjem i potražnjom a u kombinaciji sa mogućnošću proširivanja tržišnih granica na susedne zemlje kao npr. Bugarska i Turska a u skorijoj budućnosti i na ostale zemlje Balkana, izazvalo je potrebu otvaranja proizvodne linije i u Grčkoj.

Konačno, godine 2002., osniva se preduzeće DIDOR HELLAS sa procentualnim kanadsko – italijanskim učešćem u visini od 50% i 50% grčkim učešćem, otvarajući na taj način fabriku za proizvodnju cilindričnih papirnih cevi i u Grčkoj.